Title: Pasty určené pro sintrování
Other Titles: Sintering pastes
Authors: Švehla, Michal
Advisor: Bystřický Tomáš, Ing.
Referee: Řeboun Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23145
Keywords: sintrování;sintrovací pasty;metody připojování čipů;porovnání metod připojování;porovnání parametrů past
Keywords in different language: sintering;sintering pastes;methods of connecting chips;comparing methods of connecting chips;comparasion pastes parameters
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena především na pasty určené pro sintrování. Tato práce se bude zabývat problematikou montáže polovodičových čipů na vodivé vrstvy keramických substrátů. Dále bude rozebrán trh vodivých sintrovacích past a popsány jejich vlastnosti a ceny. Jako poslední věc je cenová kalkulace využití jedné z metod montáže polovodičových čipů a použité pasty a porovnání s ostatními pastami a metodami.
Abstract in different language: The bachelor thesis is primarily focused on pastes designed for sintering. This paper will deal with mounting semiconductor chips on a conductive layer ceramic substrates. Market of sintering conductive pastes will be analyzed and there will be description of their features and prices. As the last thing is pricing the use of a method of assembly of semiconductor chips and used paste and compared with other pastes and methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SVEHLA_SINTROVACI_PASTY.pdfPlný text práce5,2 MBAdobe PDFView/Open
067134_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,71 kBAdobe PDFView/Open
067134_oponent.pdfPosudek oponenta práce427,42 kBAdobe PDFView/Open
067134_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.