Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNavrátil Jiří, Ing.
dc.contributor.authorRajtmajer, Josef
dc.contributor.refereeBystřický Tomáš, Ing.
dc.date.accepted2016-6-22
dc.date.accessioned2017-02-21T08:18:39Z-
dc.date.available2015-10-15
dc.date.available2017-02-21T08:18:39Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-27
dc.identifier67145
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23151
dc.description.abstractPráce je věnována studiu a popisu tenkých vrstev a to především testování jejich adheze k substrátu. Úvodní část práce se zaměřuje na obecný popis, předdepoziční úpravy povrchů a následně na samotnou depozici tenkých vrstev. V druhé polovině práce jsou popsány metody testování adheze tenkých vrstev jako je např. vrypová zkouška, odtrhová zkouška, Mercedes test, zkouška smykem, atd. Největší důraz je kladen na metodu zkoušení adheze tenkých vrstev nazývanou cross hatch test neboli zkouška mřížkovým řezem. Tato metoda je zde podrobně popsána a v závěru práce i experimentálně odzkoušena na několika vzorcích lišících se materiálem vrstvy a substrátem, na němž je vrstva nanesena.cs
dc.format45 s. (50 134 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttenká vrstvacs
dc.subjecttestovánícs
dc.subjectzkouškacs
dc.subjectadhezecs
dc.subjectcross hatchcs
dc.subjectmřížkový řezcs
dc.subjectcross hatch cuttercs
dc.subjectsubstrátcs
dc.subjectindentorcs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectdepozicecs
dc.subjectpředepoziční úpravacs
dc.titleTestování adheze tenkých vrstev metodou cross hatchcs
dc.title.alternativeAdhesion testing of the thin films by cross hatch methoden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the description of thin films and expecially on the testing of their adhesion to the substrate. The opening part of this thesis contains a general description of thin films, pre-deposition surface modification and the deposition itself. The second part is focused on the adhesion tests such as scratch test, pull-off test, mercedes test, etc. The greatest emphasis is placed on the cross hatch adhesion test which is based on the principle of creating grid cut in the thin film and subsequent evaluation of the results by comparison with standard adhesive classes. This method is described in detail and experimentally tested on several samples.en
dc.subject.translatedthin filmen
dc.subject.translatedtestingen
dc.subject.translatedadhesionen
dc.subject.translatedcross hatchen
dc.subject.translatedgrid cuten
dc.subject.translatedcross hatch cutteren
dc.subject.translatedsubstrateen
dc.subject.translatedindenteren
dc.subject.translatedexperimenten
dc.subject.translateddepositionen
dc.subject.translatedsurface modificationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Josef_Rajtmajer.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
067145_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,75 kBAdobe PDFView/Open
067145_oponent.pdfPosudek oponenta práce274,9 kBAdobe PDFView/Open
Rajtmajer_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce109,04 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.