Název: Přehled dielektrických, polovodivých a jiných speciálních funkčních inkoustů pro systém aerosol jet printing
Další názvy: Survey of dielectric, semiconductor and other special functional inks for the aerosol jet printing system
Autoři: Škubal, Martin
Vedoucí práce/školitel: Navrátil Jiří, Ing.
Oponent: Štulík Jiří, Ing.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23156
Klíčová slova: aerosol jet;tisk elektroniky;dielektrický inkoust;polovodivý inkoust;viskozita
Klíčová slova v dalším jazyce: aerosol jet;printing of electronics;dielectric ink;semi conductive ink;viscosity
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis technologie Aerosol Jet?, její výhody, vhodná užití a dielektrické, polovodivé a další speciální inkousty. V první části jsou rozebrány jednotlivé kroky v procesu, výhody, vhodné užití a experimenty provedené za pomocí této technologie. V druhé části jsou zmíněny hlavní vlastnosti inkoustů. Třetí část obsahuje přehled dielektrických, polovodivých a dalších speciálních inkoustů a jejich parametrů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on description of Aerosol Jet? technology, its advantages, commercial usage and dielectric, semiconducting and special inks. In the first part is described each step during the process, advantages, commercial usage and experiments done by using this technology. In the second part are main properties of inks. In the third part is survey of different dielectric, semiconducting and special inks and their properties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP v.2.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skubal_V.jpgPosudek vedoucího práce249,36 kBJPEGZobrazit/otevřít
Skubal_O.jpgPosudek oponenta práce184,15 kBJPEGZobrazit/otevřít
Skubal_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce106,61 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23156

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.