Název: Prezentační systém na bázi smart TV přijímačů
Další názvy: Presentation System Based on the Smart TV
Autoři: Šelmek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Masopust Jiří, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Veřtát Ivo, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23185
Klíčová slova: dlna;upnp;plex;serviio;ps3 media server;ums;windows media player;subsonic;windows 10
Klíčová slova v dalším jazyce: dlna;upnp;plex;serviio;ps3 media server;ums;windows media player;subsonic;windows 10.
Abstrakt: Tato práce se zabývá vyuţitím chytrých TV jako inteligentních nástěnek. Je zde popsána technologie DLNA. Jsou zde popsány standardy a protokoly pouţívané v počítačových sítích, na kterých je technologie DLNA koncipována. Jsou zde uvedeny specifikace technologie DLNA, omezení a moţnosti. Dále jsou zde porovnány vybrané aplikace pro vytváření media serveru a aplikace pro vzdálené ovládání zobrazovače médií. Poslední částí práce je návrh prezentačního systému pro 7 nadzemní patro.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is focused on the using of smart TVs as smart boards. There is description of DLNA technology and standards and protocols used in computers networks of which are the technology DLNA conceived. There are specifications of DLNA technology, limitations and options. Next there are compared selected applications for creating media server and application for remote control media renderer. The last part is about proposal of system for slideshow for 7. overground floor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Selmek_DLNA.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066978_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066978_oponent.pdfPosudek oponenta práce339,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
066978_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23185

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.