Title: Marketing nákupního centra
Other Titles: Marketing of shopping center
Authors: Bařtipánová, Jana
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Mičík Michal, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23221
Keywords: nákupní centrum;vývoj;řízení;marketing;marketingové prostředí;marketingový mix;marketingová komunikace;obchodní centrum futurum
Keywords in different language: shopping centers;management;marketing;marketing mix;marketing comunication;situational analysis
Abstract: Diplomová práce na téma "Marketing nákupního centra" se zabývá historickým vývojem nákupních center, specifiky jejich významu a řízením. Podstatnou částí je marketingová komunikace obchodních center, jež je stěžejní pro informování zákazníků obchodního centra. V praktické části je poté představeno obchodní centrum Futurum v Hradci Králové včetně jeho historického vývoje, vzniku, řízení a marketingu. Oblast marketingu se zabývá analýzou prostředí, marketingovým mixem a zhodnocením marketingové komunikace, jež je OC Futurem využívána.
Abstract in different language: This thesis focuses on Marketing of shopping center. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the specifics of shopping centers - historical development, different types, specifics of management and marketing. The practical part is focused on activities of shopping center Futurum in Hradec Králové. At first is presented its establishment, management and the importance in the East Bohemia region. The main emphasis is placed on the evaluation of marketing acitivities, which are substantial for shopping center.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartipanova Jana,2016.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
Bartipanova_V.pdfPosudek vedoucího práce701,92 kBAdobe PDFView/Open
Bartipanova_O.pdfPosudek oponenta práce957,1 kBAdobe PDFView/Open
Bartipanova_P.pdfPrůběh obhajoby práce198,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.