Title: Využití CRM v bankovním sektoru
Other Titles: The use of CRM in banking sector
Authors: Cutlacová, Michaela
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Kempfová Kateřina, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23225
Keywords: řízení vztahů se zákazníky;trendy bankovnictví;nové technologie
Keywords in different language: customer relationship management;trends in banking;new technologies
Abstract: Předložená práce je zaměřena na využití CRM v bankovní praxi. V řešení bylo použito srovnání teoretických poznatků z řízení vztahů se zákazníky a moderních trendů v bankovnictví s praktickým využitím CRM v České spořitelně, Raiffeisenbank a Air Bank. Vybrané banky byly stručně představeny z hlediska jejich profilů a základních charakteristik. Pomocí metody mystery shoppingu bylo zkoumáno, do jaké míry vybrané banky naplňují očekávání segmentu mladých lidí ve věku 18-26 let od zákaznického servisu bank. Pro zjištění většinových preferencí a očekávání vybraného segmentu, byl proveden před-výzkum formou dotazníkového šetření, jehož výsledky pak byly použity jako kritéria pro hodnocení mystery shoppingu. Na základě zjištěných výsledků z provedeného výzkumu byla pro každou ze zkoumaných bank navrhnuta doporučení, jak zefektivnit zákaznický servis pro skupinu mladých klientů.
Abstract in different language: The work presented is focused on the use of CRM in banking practice. A comparison is made between the theoretical background of customer relationship management and the modern trends in banking, using practical examples of CRM in the cases of Česká spořitelna, Raiffeisenbank and Air Bank. The selected banks were briefly introduced in terms of their basic characteristics and profiles. The research focused on the extent to which general bank services met the expectations of young people, aged 18-26 years, through the use of the mystery shopping method. A questionnaire was used to determine the preferences and expectations of the majority of the selected age range. The results of this questionnaire were used as the criteria for the evaluation of the mystery shopping method. Based on the results of the research, recommendations were made on how to improve the effectiveness of customer services in the case of the researched banks regarding the youth segment of clients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Cutlacova_Michaela_Vyuziti CRM v bankovnim sektoru.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Cutlacova_V.pdfPosudek vedoucího práce632,52 kBAdobe PDFView/Open
Cutlacova_O.pdfPosudek oponenta práce666,55 kBAdobe PDFView/Open
Cutlacova_P.pdfPrůběh obhajoby práce194,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.