Title: Návrh komunikační kampaně pro nový produkt
Other Titles: Proposal for communication campaign for the new product
Authors: Forejtová, Kateřina
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Čabrada Ondřej, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23244
Keywords: komunikační kampaň;ochucené víno;uvedení nového produktu na trh
Keywords in different language: communication campaign;flavored wine;launch of new product to the market
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem komunikační kampaně pro nový produkt ochucené víno. Teoretická část práce je věnována pojmům, jako je marketing, komunikační kampaň nebo nový produkt. V empirické části jsou vypracovány všechny materiály a analýzy potřebné pro uvedení produktu na trh a vytvořeny podklady nutné pro spuštění komunikační kampaně. Provedena je analýza stávajícího portfolia, analýza konkurence, odvozena je velikost trhu ochucených vín a realizován je průzkum preferencí. Zpracován je také media brief komunikační kampaně a její realizační plán. Zjištěné informace, výsledky analýz a výsledky výzkumu jsou pak prostřednictvím executive summary prezentovány top managementu společnosti BOHEMIA SEKT s.r.o.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the proposal of the communication campaign for the new product flavored wine. The theoretical part is devoted to concepts such as marketing communications campaign or a new product. In the empirical part you can find all materials and analyzes needed to launch the products to the market and all documents needed for launching a communication campaign. The diploma thesis includes analysis of current portfolio, competitive analysis, determining the size of flavored wines market and survey of preferences. Processing is also a brief media of communication campaign and its implementation plan. Breaking information, analysis results and the results of the research are through the executive summary presented to top management of the company Bohemia Sekt s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Katerina_Forejtova.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Forejtova_V.pdfPosudek vedoucího práce675,26 kBAdobe PDFView/Open
Forejtova_O.pdfPosudek oponenta práce610,79 kBAdobe PDFView/Open
Forejtova_P.pdfPrůběh obhajoby práce189,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23244

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.