Title: Komparace mzdového účetnictví ČR a Německa
Other Titles: Comparison of wages accounting of the Czech Republic and Germany
Authors: Běhounková, Markéta
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Matoušková Andrea, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23278
Keywords: mzdový systém;mzda;daň z příjmů;počet vyživovaných dětí
Keywords in different language: payroll system;wages;income tax;number of dependent children
Abstract: Diplomová práce se zabývá komparací mzdového účetnictví v České republice a v Německu. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku mzdového systému jednotlivých zemích, respektive na stanovení hrubé mzdy, příslušných odvodů a výpočet čistého příjmu. Je rovněž provedena analýza vývoje obou mzdových systémů, které jsou následně porovnávány. V praktické části práce je pak analyzován systém odměňování konkrétního českého podniku. Součástí jsou též výpočty čisté mzdy českého a německého pracovníka s ohledem na počet vyživovaných dětí, které jsou dále předmětem srovnání. Závěr je zaměřen na zhodnocení obou systémů.
Abstract in different language: This diploma work deals with comparison of wages accounting in the Czech Republic and Germany. The theoretical part focuses on the characteristics of the payroll system of each country, or more precisely on the determination of gross pay, deductions and calculation of net income. It also includes an analysis of development of both payroll systems, which are subsequently compared. The practical part analyses the system of remuneration of a particular Czech firm. It also includes a net pay calculation of a Czech and a German worker regarding the number of dependent children, which is the subject of comparison. Final part is focused on assessment of both systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Behounkova.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
pv Behounkova.pdfPosudek vedoucího práce828,54 kBAdobe PDFView/Open
po Behounkova.pdfPosudek oponenta práce670,81 kBAdobe PDFView/Open
Behounkova obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce265,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.