Title: Uplatnění franchisingu v podnikání vybrané firmy
Other Titles: Franchising application in selected company
Authors: Csizmárová, Michaela
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Vařeka Zbyněk, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23424
Keywords: franchisa;franchising;franchisor;franchisant;realitní kancelář
Keywords in different language: franchise;franchising;franchiser;franchisee;real estate agency
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na uplatnění franchisingu ve vybrané společnosti, konkrétně v realitní kanceláři Home Sweet Home. V úvodní části práce jsou popsaná teoretická východiska franchisingu. Další části se zabývají činností vybrané firmy a přibližují pohled franchisora a franchisanta této společnosti na podnikání formou franchisingu. V hlavní části práce jsou na základě vypracované analýzy prostředí firmy a SWOT analýzy uvedené konkrétní návrhy na rozšíření franchisingového konceptu realitní kanceláře Home Sweet Home. V závěru této části je navržený koncept stručně zhodnocený. Poslední kapitola sumarizuje klady a zápory této formy podnikání.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the franchising application in a selected company, specifically in the Home Sweet Home real estate agency. The introduction describes the theoretical basis of franchising. The following parts concentrate on the business activity of the selected company seen through the eyes of a franchiser and a franchisee. In the main part particular examples are listed as for how to enlarge the real estate agency franchising business. These are based on the analysis of the working environment in the company as well as the SWOT analysis. In conclusion, the suggested concept is being evaluated. The last chapter gives a summary of advantages and disadvantages of such a form of business activity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Csizmarova.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Czizmarova_V.pdfPosudek vedoucího práce582,38 kBAdobe PDFView/Open
Czismarova_O.pdfPosudek oponenta práce579,72 kBAdobe PDFView/Open
Csizmarova_P.pdfPrůběh obhajoby práce198,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.