Název: Analýza marketingových aktivit vybraného subjektu
Další názvy: Analysis of the marketing activities of a selected subject
Autoři: Podolková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Janeček Petr, Ing.
Oponent: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23427
Klíčová slova: marketing;marketingové aktivity;cestovní ruch;cestovní agentura
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing activities;tourism;travel agency
Abstrakt: Práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit subjektu cestovního ruchu, kterým je Cestovní agentura Vít Malkus. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o marketingu, marketingovém mixu a o vybraných nástrojích sloužících k analýze marketingových aktivit subjektu. Dále popisuje cestovní ruch, jeho charakteristiku a vybrané služby, které jsou v jeho rámci poskytovány. Praktická část popisuje Cestovní agenturu Vít Malkus, obsahuje její sestavený marketingový mix, analýzu marketingového prostředí a SWOT analýzu. Její součástí je dotazníkové šetření zaměřující se na kvalitu průvodcovských služeb CA poskytovaných během zájezdů. Výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že účastníci zájezdů mají povědomí o průvodcovských službách a jejich kvalitu hodnotí velmi uspokojivě. Se službami průvodce byli velice spokojeni a opět by je rádi využili. V závěru práce jsou navrženy opatření vedoucí ke zlepšení provozu subjektu vycházející z provedené marketingové analýzy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on analysis of marketing activities of the firm Cestovní agentura Vít Malkus, in the business of Travel and Tourism. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part focuses on marketing, marketing mix and on marketing tools used to analyse marketing activities of the firm, also describes the business of Travel and Tourism, its characteristics and some services provided. Practical part describes the travel agency. It consists of complete marketing mix, analysis of marketing environment and contains SWOT analysis. Also the research of customers opinions is included. It shows the results of questionnaire survey, that was focused on the quality of services provided to clients during the tours. The results express that the participants (clients) have a general knowledge about the guide services. The quality is evaluated as a very sufficient. With the guide services they were very satisfied and would like to use them again. At the end of thesis we can find suggested steps leading to improve the enterprise in accordance with the results obtained from the marketing analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Lucie Podolkova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podolkova L. - O.PDFPosudek oponenta práce752,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podolkova L. - V.PDFPosudek vedoucího práce732,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podolkova L. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce208,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23427

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.