Title: Analýza marketingových aktivit vybraného subjektu
Other Titles: Analysis of the marketing activities of a selected subject
Authors: Podolková, Lucie
Advisor: Janeček Petr, Ing.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23427
Keywords: marketing;marketingové aktivity;cestovní ruch;cestovní agentura
Keywords in different language: marketing;marketing activities;tourism;travel agency
Abstract: Práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit subjektu cestovního ruchu, kterým je Cestovní agentura Vít Malkus. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o marketingu, marketingovém mixu a o vybraných nástrojích sloužících k analýze marketingových aktivit subjektu. Dále popisuje cestovní ruch, jeho charakteristiku a vybrané služby, které jsou v jeho rámci poskytovány. Praktická část popisuje Cestovní agenturu Vít Malkus, obsahuje její sestavený marketingový mix, analýzu marketingového prostředí a SWOT analýzu. Její součástí je dotazníkové šetření zaměřující se na kvalitu průvodcovských služeb CA poskytovaných během zájezdů. Výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že účastníci zájezdů mají povědomí o průvodcovských službách a jejich kvalitu hodnotí velmi uspokojivě. Se službami průvodce byli velice spokojeni a opět by je rádi využili. V závěru práce jsou navrženy opatření vedoucí ke zlepšení provozu subjektu vycházející z provedené marketingové analýzy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on analysis of marketing activities of the firm Cestovní agentura Vít Malkus, in the business of Travel and Tourism. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part focuses on marketing, marketing mix and on marketing tools used to analyse marketing activities of the firm, also describes the business of Travel and Tourism, its characteristics and some services provided. Practical part describes the travel agency. It consists of complete marketing mix, analysis of marketing environment and contains SWOT analysis. Also the research of customers opinions is included. It shows the results of questionnaire survey, that was focused on the quality of services provided to clients during the tours. The results express that the participants (clients) have a general knowledge about the guide services. The quality is evaluated as a very sufficient. With the guide services they were very satisfied and would like to use them again. At the end of thesis we can find suggested steps leading to improve the enterprise in accordance with the results obtained from the marketing analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Lucie Podolkova.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Podolkova L. - O.PDFPosudek oponenta práce752,21 kBAdobe PDFView/Open
Podolkova L. - V.PDFPosudek vedoucího práce732,98 kBAdobe PDFView/Open
Podolkova L. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce208,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.