Název: Analýza marketingových aktivit vybraného subjektu
Další názvy: Analysis of the marketing activities of the chosen subject
Autoři: Dudová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Oponent: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23430
Klíčová slova: marketing;lázeňství a cestovní ruch;marketingový mix;swot analýza;pest analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;spa and tourism;marketing mix;swot analysis;pest analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit spa hotelu Diana. V teoretické části je vysvětleno několik základních pojmů, které se týkají oblasti marketingu a marketingového mixu, lázeňského cestovního ruchu a wellness. V praktické části je představen hotel a jeho služby, analýza vnitřního a vnějšího prostředí a vytvoření PEST analýzy. V práci bylo využito marketingového výzkumu v podobě hloubkového rozhovoru. Cílem bylo porovnat služby lázeňského domu Diana s konkurencí a zjistit, co jim v hotelu chybí a na základě těchto informací sestavit SWOT analýzu. Následně byla navrhnuta zlepšující opatření pro přilákání nového segmentu zákazníků a zvýšení prestižnosti hotelu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is aimed at analyzing the marketing activities of spa hotel Diana. The theoretical part deals with the definition of the basic terms connected to issue of marketing, marketing mix, spa tourism and wellness. The practical part of this thesis introduces the hotel and its service, inner and outer background analysis and also PEST analysis creation. Methodology of this work is marketing research in form of in-depth interviews. The aim was to create SWOT analysis on the basis of comparison between services Diana Spa Hotel and the competition and ascertain what. Afterwards there was made suggestions for hotel service improvements in order to attract new segment of clients and also boost prestige of the hotel.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Lucie Dudova.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dudova L. - V.PDFPosudek vedoucího práce665,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dudova L. - O.PDFPosudek oponenta práce659,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dudova L. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce252,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23430

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.