Title: Analýza a hodnocení volnočasových aktivit v Klatovech
Other Titles: The analysis and evaluation of the leasure activities in Klatovy
Authors: Kabourková, Iveta
Advisor: Kunešová Hana, Ing.
Referee: Janeček Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23438
Keywords: volný čas;mládež;volnočasové aktivity;klatovy
Keywords in different language: leisure time;young people;leisure activities;klatovy
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou nabídky a poptávky volnočasových aktivit mládeže v Klatovech. Teoretická část obsahuje základní pojmy z oblasti trávení volného času a pohled na volný čas jako ekonomickou kategorii. V praktické části je analyzována nabídka poskytovatelů volnočasových aktivit v Klatovech. Součástí práce je také zhodnocení výsledků výzkumu volnočasových aktivit mládeže. Výzkum byl proveden formou dotazníkové šetření na středních školách v Klatovech na jaře 2016. Na základě zjištěných poznatků byla zpracována SWOT analýza zaměřená na trávení volného času mládeže v Klatovech.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on supply and demand of leisure activities of young people in Klatovy. The theoretical part includes basic terms of leisure time and the view on leisure time as an economic category. In the practical part is analyzed supply of providers of leisure activities in Klatovy. The bachelor thesis includes also the evaluation of research of leisure activities. The research was made by questionnaire survey at high schools in Klatovy in spring 2016. Gained results are used in SWOT analysis which is focused on leisure time activities of young people in Klatovy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KABOURKOVA_IVETA.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Kabourkova_O.pdfPosudek oponenta práce695,51 kBAdobe PDFView/Open
Kabourkova_V.pdfPosudek vedoucího práce677,76 kBAdobe PDFView/Open
Kabourkova_P.pdfPrůběh obhajoby práce218,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.