Title: Analýza možností pro snížení vlivu sezonnosti v konkrétním podniku
Other Titles: Analysis of possibilities for reducing seasonality effects in selected enterprise
Authors: Kolocová, Kateřina
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Čechurová Lenka, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23445
Keywords: cestovní ruch;marketing;paintball;sezonnost;služby
Keywords in different language: marketing;paintball;seasonality;services;tourism
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sezonnosti v oblasti služeb a cestovního ruchu. V teoretické části jsou definovány příčiny, důsledky a měření sezonnosti, praktická část řeší problematikou sezonnosti v konkrétním podniku. Tím je společnost DPZ Consulting s.r.o. poskytující služby v podobě pořádání paintballových akcí jako PParena, především pro zahraniční zákazníky. Následně jsou analyzovány interní zdroje podniku, z čehož je následně posuzována jeho sezonnost a jsou stanoveny cíle podniku vedoucí ke snížení sezonnosti. Zároveň je provedeno dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení. Na základě tohoto šetření a stanovených cílů jsou navržena konkrétní řešení sezonnosti. V ideálním případě by měla společnost tato řešení zvážit a implementovat do svojí stávající nabídky.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on seasonality issues in sphere of services and tourism. In theoretic part are define causes, consequences and measuring seasonality, practice part solve seasonality in specific company, which is DPZ Consulting s.r.o. This company provide services in holding paintball events as PParena, mostly for foreign customers. Afterwards are analyze internal sources of the company, which are afterwards use for consider company seasonality and are set up the goals leading to reduction of seasonality. As well is questionnaire research make and his appraisal. At the base of this questionnaire research and set up the goals are suggest specific solution of seasonal. In ideal case should the company think about this solution and implement it to their actual offer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KOLOCOVA_Katerina_2016.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Kolocova_O.pdfPosudek oponenta práce659,1 kBAdobe PDFView/Open
Kolocova_V.pdfPosudek vedoucího práce911,45 kBAdobe PDFView/Open
Kolocova_P.pdfPrůběh obhajoby práce215,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.