Title: Jednotný digitální trh EU
Other Titles: Digital single market of EU
Authors: Peroutková, Marie
Advisor: Kunešová Hana, Ing.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23456
Keywords: jednotný digitální trh;evropská unie;česká republika
Keywords in different language: digital single market;european union;czech republic
Abstract: Bakalářská práce definuje jednotný digitální trh EU, analyzuje jeho klíčové oblasti v členských zemích EU a hodnotí výsledky jeho dosavadní realizace. Hodnocení výsledků realizace jednotného digitálního trhu je provedeno na základě aktuálních dat Evropské komise z let 2015 a 2014 (popř. 2013, pokud nebyla aktuálnější data k dispozici). Autorka porovnává výsledky realizace jednotného digitálního trhu v 15 nejrozvinutějších zemí EU a v České republice. K dosažení kompletní digitalizace v České republice je nutno velkého pokroku ve všech oblastech, avšak nejhorších výsledků dosahuje ČR v oblasti eGovernmentu.
Abstract in different language: Bachelor thesis defines digital single market of the EU, analyzes his key areas in countries in the European Union and evaluates the result of the existing realization of the digital single market. The evaluation of the results of realization the digital single market is accomplished based on actual data from the European Commission. The years evaluated are 2015 and 2014 (in some cases 2013 if that was the most actual data). Author is comparing the results of realization the digital single market in the 15 most developed countries in the European Union and in Czech Republic. There is a lot of progress needed in all the key areas of the digital single market to accomplish the complete digitalization in Czech Republic, but the area showing the worst outcomes is eGovernment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Peroutkova_2016.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
Peroutkova_O.pdfPosudek oponenta práce695,04 kBAdobe PDFView/Open
Peroutkova_V.pdfPosudek vedoucího práce624,92 kBAdobe PDFView/Open
Peroutkova_P.pdfPrůběh obhajoby práce217,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.