Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČechurová Lenka, Ing.
dc.contributor.authorBoublíková, Lucie
dc.contributor.refereeJaneček Petr, Ing.
dc.date.accepted2016-6-6
dc.date.accessioned2017-02-21T08:24:11Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:24:11Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-21
dc.identifier67566
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23465
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na titul Evropské hlavní město kultury, jehož držitelem byla v roce 2015 Plzeň. V první části jsou představeny pojmy jako kultura a kulturní turismus a dále se zabývá problematikou marketingu destinace. Práce popisuje, jak titul EHMK získat a jak se s ním vypořádalo město Plzeň. Pomocí dotazníkového šetření byl proveden výzkum, jehož cílem bylo zjistit spokojenost obyvatel Plzně s tímto projektem, převážně s akcemi, které byly v rámci EHMK pořádané. Výstupem práce jsou návrhy, pomocí kterých by bylo možné některé události vylepšit a zvýšit tak komfort a celkovou spokojenost návštěvníků.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectmarketing destinacecs
dc.subjectevropské hlavní město kulturycs
dc.subjectplzeňcs
dc.titleSpokojenost obyvatel Plzně s projektem EHMK Plzeň 2015cs
dc.title.alternativeSatisfaction of Pilsen inhabitants with the project Pilsen, the European Capital of Culture 2015en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor thesis is focused on the title of European Capital of Culture, hold in 2015 by Pilsen. The first part introduces terms such as culture and cultural tourism and afterwards deals with marketing of destination. The Thesis describes how to get ECOC title and how Pilsen coped with it. By using a questionnaire survey was carried out research whose aim was to find out the satisfaction of the inhabitants of Pilsen with this project, mainly with events organized by ECOC. Outcome of this thesis are suggestions through which it would be possible to improve some events and to increase the comfort and generall satisfaction of visitors.en
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedmarketing of destinationen
dc.subject.translatedthe european capital of cultureen
dc.subject.translatedpilsenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Boublikova_Lucie.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
Boublikova_V.pdfPosudek vedoucího práce619,16 kBAdobe PDFView/Open
Boublikova_O.pdfPosudek oponenta práce665,77 kBAdobe PDFView/Open
Boublikova_P.pdfPrůběh obhajoby práce208,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23465

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.