Title: Role vybraných nástrojů marketingu na internetu na nákupní rozhodování zákazníků
Other Titles: Role of chosen internet marketing tools on decision-making process of customer
Authors: Moucha, Jan
Advisor: Čechurová Lenka, Ing.
Referee: Kunešová Hana, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23471
Keywords: marketing;internetový marketing;bannerová reklama;reklama na sociálních sítích;reklama ve vyhledávačích
Keywords in different language: marketing;internet marketing;commercial banner;social media commercial;search engine commercial
Abstract: Bakalářská práce "Role vybraných nástrojů marketingu na internetu na nákupní rozhodování zákazníků." je zaměřena na analýzu efektivnosti konkrétních moderních nástrojů internetového marketingu v Plzeňském kraji na vybraných pěti věkových skupinách. Teoretická část je zaměřena na popsání základních informací o internetu, marketingu, a uživatelích internetu. V druhé části teorie jsou stručně popsány vybrané moderní nástroje internetového marketingu, na které je práce zaměřena. Následuje praktická část, která se soustředí na roli představených moderních nástrojů v nákupním rozhodování. Součástí práce je také zhodnocení výsledků výzkumu a vyvozená doporučení.
Abstract in different language: Bachelor thesis ''Role of chosen internet marketing tools on decision-making process of customers.'' is focused on analysis of efficiency of particular internet marketing modern tools in the Pilsen region on five selected groups. Theoretical part of bachelor thesis is focused on describing basic information about the internet,marketing and about the users of the internet. There are briefly described chosen modern internet marketing tools in the second part of theoretical part on which bachelor thesis is focused. Practical part is focused on role of introduced modern internet marketing tools in decision-making process of customers. Last component of bachelor thesis is also the evaluation of the results of research and thefollowing recommendation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Moucha Jan_K13B0238P.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Moucha_V.pdfPosudek vedoucího práce611,94 kBAdobe PDFView/Open
Moucha_O.pdfPosudek oponenta práce595,37 kBAdobe PDFView/Open
Moucha_P.pdfPrůběh obhajoby práce222,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.