Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSchleissová, Jana
dc.contributor.refereeCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2016-9-13
dc.date.accessioned2017-02-21T08:24:15Z-
dc.date.available2016-6-6
dc.date.available2017-02-21T08:24:15Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-8-22
dc.identifier69630
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23475
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá problematikou celkové produktivity. Teoretická a praktická část v práci nejsou odděleny, ale postupně se v každé kapitole prolínají. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů zejména z oblasti celkové produktivity, parciální produktivity a vliv změn produktivity na tvorbu ekonomické přidané hodnoty EVA. V praktické části lze nalézt výpočty ukazatelů produktivity.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcelková produktivitacs
dc.subjectparciální produktivitacs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectvstupcs
dc.subjectvýstucs
dc.titleAnalýza efektivnosti výroby ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of effectiveness in selected companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with problems of global productivity. Theoretical part and practical part of the thesis are not separated but they are permeating in each chapter. Theoretical part is focused on explanation of terms which are connected with global productivity, partial productivity and impact of productivity changes on formation economic value added EVA. Practical part is focused on computations of productivity.en
dc.subject.translatedtotal factor productivityen
dc.subject.translatedpartial productivityen
dc.subject.translatedeconomic value addeden
dc.subject.translatedinputen
dc.subject.translatedoutputen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Schleissova.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Schleissova_V.pdfPosudek vedoucího práce638,1 kBAdobe PDFView/Open
Schleissova_O.pdfPosudek oponenta práce774,85 kBAdobe PDFView/Open
Schleissova_P.pdfPrůběh obhajoby práce193,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.