Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorDvořáková, Michaela
dc.contributor.refereeSingerová Jitka, Ing.
dc.date.accepted2016-6-10
dc.date.accessioned2017-02-21T08:24:58Z-
dc.date.available2013-6-1
dc.date.available2017-02-21T08:24:58Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2013-12-6
dc.identifier55898
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23521
dc.description.abstractDvořáková, M. Motivace zaměstnanců v organizaci. Bakalářská práce. Cheb: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 69 s., 2013 Klíčová slova: motiv, motivace, stimul, motivační program, zaměstnanecké benefity Předložená bakalářská práce se zabývá tématem motivování zaměstnanců v organizaci, konkrétně ve společnosti Moser, a. s. Karlovy Vary. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit současný stav motivačního programu ve společnosti Moser, a. s. a jak jsou s tímto motivačním programem spokojeni zaměstnanci společnosti. Bylo zjišťováno, s čím jsou zaměstnanci spokojeni, s čím jsou naopak nespokojeni, co by chtěli změnit. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci jsou téměř se současným motivačním programem spokojeni. Bakalářská práce obsahuje 5 kapitol. První kapitola se zabývá teoretickou částí, kde jsou popsány základní pojmy. Ve druhé kapitole je krátce popsána zkoumaná společnost, zpracované silné a slabé stránky motivování zaměstnanců. Ve třetí kapitole je popsán současný motivační program ve zkoumané společnosti. Čtvrtá kapitola obsahuje výsledky dotazníkového šetření. V závěrečné části bakalářské práce autorka na základě výsledků dotazníkového šetření vytvořila návrh na zlepšení současného motivačního systému, tak aby se zlepšila motivace zaměstnanců k práci.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklíčová slova: motivcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectstimulcs
dc.subjectmotivační programcs
dc.subjectzaměstnanecké benefitycs
dc.titleMotivování zaměstnanců v organizacics
dc.title.alternativeThe Motivation of Employees at an Organizationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDvořáková, M. Motivation of employees in the organization.Bachelor?s thesis.Cheb: The Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 69 p., 2013 Keywords: motive, motivation, stimulus, motivation programme, employees? benefitsen
dc.subject.translatedkeywords: motiveen
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedstimulusen
dc.subject.translatedmotivation programmeen
dc.subject.translatedemployees? benefitsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP DvorakovaPlný text práce1,99 MBUnknownView/Open
Dvorakova v..pdfPosudek vedoucího práce243,66 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova o..pdfPosudek oponenta práce306,64 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova M. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce333,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.