Title: Návrh bytového objektu s minimální spotřebou energie, s účinnou minimální plochou a nízkými náklady
Authors: Radilová, Ivana
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Nováková Zuzana, Ing. arch.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23588
Keywords: obálka budovy;optimální návrh;tepelně izolační materiál;energie;součinitel prostupu tepla;tepelný odpor konstrukce;úspora nákladů;pasivní stavba;primární energie;konstrukce;zateplení budov;součinitel tepelné vodivosti;materiál;faktor difúzního odporu;zdicí prvek;ekonomické hledisko;energetický štítek obálky budovy.
Keywords in different language: building envelope;optimal design;thermal insulation material;energy;transmission heat loss coefficient;thermal resistence;cost savings;passive house;primary energy;structure;thermal insulation of buildings;thermal conductivity coefficient;material;moisture resistance factor;masonry unit;economic aspekt;building skin energy quotient label.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena především na hledání optimálního řešení výstavby bytového domu. Porovnáním 219 zdicích prvků a 75 tepelných izolantů bylo hledáno ekonomicky i technicky nejpřijatelnější řešení pro výstavbu obvodového pláště bytového domu. Kombinace vybraných výrobků zaručuje nízké náklady na realizaci a splněním doporučených hodnot součinitele prostupu tepla pro pasivní domy taktéž předurčuje k nízkým nákladům spojených s vytápěním stavby. Závěrem je proveden teoretický návrh čtyřpodlažního bytového domu včetně určení konstrukčního řešení a s ověřením splnění požadavku na součinitel prostupu tepla obálkou budovy formou energetického štítku obálky budovy.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the optimum solution of a block of flats construction. Comparing 219 masonry units and 75 thermal insulation materials, the most economically and technologically convenient solution was explored for the outer skin of the block. Combination of selected products ensures low expenses of the realization if the limits for transmission heat loss coefficient in passive houses are observed. In conclusion, a theoretical design of a four-storey block of flats is drawn, including a constructional solution, with a verified building energy quotient label considering the requirement for the transmission heat loss coefficient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce8,58 MBAdobe PDFView/Open
Radilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce698,14 kBAdobe PDFView/Open
Radilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce547,4 kBAdobe PDFView/Open
Radilova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce215,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.