Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 21 až 40 z 297
Čechura, Petr
Pohybové hry v přírodě s prvky integrace žáků se speciálními potřebami (interaktivní DVD)

In my bachelor thesis I deal with movement games in nature, their division and modifications for children with special needs. I chose this topic because I had a positive attitude to nature and her activities in childhood, and I would like to see this insight into gam...

Kvarda, Marek
Realizace sportovně relaxačního pobytu pro jedince středního věku

In this bachelor thesis called "Preparation and Realization of sports program for women in middle age" is introducing the most common problem of civilized part of world which is metabolic syndrome. You can find here some theoretical informations for understanding what is metab...

Dostal, Čestmír
Nácvik a zdokonalování obranných herních činností brankáře na úrovni výkonnostního fotbalu (videoprogram)

The bachelor thesis concerns practice and improvement of gaming activities on level efficiency football.The goal of this thesis is making a multimedia video, which is focused on practicing and improving defending gaming skills of the goalkeeper. The whole thesis is devided on to tw...

Pejšová, Iva
Zdokonalování pohybových dovedností s využitím říkadel u dětí předškolního věku

This bachelor's diploma thesis focuses on the importance of physical activity of pre-school children in kindergarten. For proper growth of the children which is very important at their age, the movements are accompanied by poems and songs in order to expand their vocabulary. &#...

Langová, Renata
Využití předmatematických dovedností v pohybových aktivitách u dětí předškolního věku

The aim of this work was to create collection of exercises and activities, which shows the possibilities of integration of physical education with pre-mathematic education in pre-school age. All activities were implemented in nursery school in Zruč-Senec, where I work as a teacher. ...

Hálová, Lucie
Náměty pro pohybové aktivity s prvky jógy v MŠ

The aim of the final work is to create a set of movement suggestions using yoga elements for preschool children. The file should to be used as a tool for pedagogical workers. This work should encourage a positive relationship of children to movement. In the theoreti...

Kostelníková, Žaneta
Wakeboarding - metodika nácviku jízdy pro začátečníky (videoprogram)

My bachelor essay is about wakeboarding. In theoretical part I am talking about history of this sport in the world and in Czech. I mention several important people who invented and promoted wakeboarding. Because today there are 2 main ways of wakeboarding with boat and&#...

Poklopová, Monika
Hry pro děti předškolního věku s dopravní tématikou

The Bachelor thesis deals with the education of preschool aged children in the field of traffic education. The aim of the Thesis is to gain knowledge and experience in the field of road traffic through the game. The Bachelor thesis contains basic information on the subjec...

Neděla, Jakub
Metodický postup při nácviku vybraných bojových technik v bojových sportech (Jiu-Jitsu, Krav Maga) -multimediální DVD

This diploma work is focused on parts and techniques contained in martial arts Jiu-Jitsu and Krav Maga. In written theoretical part I focus above all on the substance, description and aim of these techniques, which is an integral part when acquiring them. Another part of ...

Horáková, Monika
Využití pilates u dětí předškolního věku

The aim of my thesis was to create a set of exercises for preschoolers that will be suitable for my colleagues, kindergarten teachers, maybe even for the primary school teachers, or instructors in sports clubs, in which children need not only to train specific skills rela...

Beneš, Richard
Parkourové techniky pro začátečníky a mírně pokročilé (multimediální DVD)

Bachelor thesis is focused on the general characteristics of parkour, terminology, current status of the Czech parkour community in its theoretical part and there are also a few words about parkour community activities, such as workshops, assembly etc. My goal is to create a m...

Mauritzová, Nicole
Obezita u dětí mladšího školního věku

This bachelors thesis registers the occurrance of excessive body weight in basic school children. In the work we will devote ourselves to the description of this illness, symptoms, consequences, different treatment methods and preventive measures to avoid this illness. Consequently, in the&#...

Sazama, Jan
Kalistenika pro začátečníky a pokročilé (multimediální DVD)

Bachelor thesis is focused on exercises for beginners and intermediates. Video demonstration. Description of individual exercises. Involved muscles.

Lukešová, Jana
Možnosti organizovaných pohybových aktivit pro děti předškolního věku v Plzni

The bachelor thesis is focused on monitoring physical activities at pre-school children between 3 and 6 years of age. One of the surveys has taken place at sports facilities in the city of Pilsen, the second one at kindergardens in Pilsen (questionnaires for the parents). ...

Berenreiter, Michal
Pohybové hry v tělesné výchově s prvky integrace žáků se speciálními potřebami (interaktivní DVD)

The bachelor's thesis "Movement games in physical education with elements of integration of pupils with special needs" focuses on inclusion of pupils with special needs into several types of movement activities. I intended to design such games, that can be attended not onl...

Thomayerová, Lucie
Odlišnosti gymnastických cvičení u dětí předškolního věku

This thesis focusing on gymnastics exercise of preschool children aged 3-6 years, highlights the dissimilarities and specificities of these exercises. I focused on simple gymnastic elements which can be performed in the kindergarten's area as well as in the school's garden. Primarly,...

Košik, Petr
Komparace obsahové analýzy fotbalových soutěží žen ve Spojených státech amerických a České republice

This thesis deals with the current differences in the sporting environment of women's soccer, their structure, organization, and specifics in two selected countries; the United States of America and the Czech Republic. The main goal is to perform a content comparison of these e...

Kohout, Rostislav
Zlatá éra těžké váhy světového profesionálního boxu, 60. - 70. léta 20. století

The bachelor thesis deals with the history of combative sport. The aim of the thesis is to process the history of professional heavyweight boxing in the world by the end of the 70s of the 20th century. The whole work is chronologically arranged and is divided into&#x...

Pařízek, Lukáš
Porovnání úrovně pohybových předpokladů u vybrané skupiny dětí mladšího školního věku v České republice a ve Španělsku

The aim of bachelor thesis was to compare the level of physical assumptions in selected groups of young school age children in Czech Republic and Spain. For the purpose of research was used modified test battery from Kids in Motion project. Modified test battery consised ...

Hlůžek, Josef
Analýza příčin poklesu počtu fotbalových hráčů a týmů v dorostenecké kategorii na okrese Klatovy

This bachelor thesis consist of two parts, theoretical and practical. Theoretical part characterizes influence of family, school and football surroundings on adolescent. Also psychology of personality and influence of modern technologies on motion activity. Practical part introduce with the situation&...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 21 až 40 z 297