Title: Obsah základních map velkého měřítka v České republice a~Velké Británii
Other Titles: The Content of Large Scale Base Maps in the Czech Republic and Great Britain
Authors: Jílková, Veronika
Advisor: Čada Václav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Šíma Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23623
Keywords: státní mapové dílo;mapa velkého měřítka;základní mapa;mapová značka;obsah mapy
Keywords in different language: national map series;large scale map;base map;map symbol;map content
Abstract: Hlavním cílem této práce je srovnání obsahu základních map velkého měřítka v České republice a Velké Británii, přiblížit jeho vývoj v čase, včetně podrobného popsání obsahu těchto map a v neposlední řadě vytvořit statistické shrnutí. Podstatné pro tuto práci bylo získat veškeré vydané předpisy, vymezující obsah konkrétního mapového díla, pro období od 19. století po současnost. Přínosem práce je především jedinečné sepsání vývoje obsahu základních map velkého měřítka ve Velké Británii a srovnání vytvářených mapových značek v obou zemích.
Abstract in different language: The main goal of the thesis is to compare the content of large scale base maps in the Czech Republic and Great Britain, to outline its development over time, including a detailed description of the content of these maps, and, finally, to create a statistical summary. It was essential for this thesis to acquire all the sources defining the content of a specific map series for the period from the 19th century to the present. The contribution of the thesis consists primarily in the unique account of the development of the content of large scale base maps in Great Britain and in the comparison of the map symbols created in both countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_ Jilkova.pdfPlný text práce10,01 MBAdobe PDFView/Open
PO_Jilkova.pdfPosudek oponenta práce836,74 kBAdobe PDFView/Open
PV_Jilkova.pdfPosudek vedoucího práce159,42 kBAdobe PDFView/Open
P_Jilkova.pdfPrůběh obhajoby práce29,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.