Title: Multimediální materiály pro podporu výuky geodézie
Other Titles: Multimedia materials for support of teaching of geodesy
Authors: Červenka, Richard
Advisor: Kepka Vichrová Martina, Ing. Ph.D.
Referee: Šinkner Robert, Ing. MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23624
Keywords: e-learning;elektronické multimediální materiály;geodézie;server almamather;generátor zadání a výsledku
Keywords in different language: e-learning;electronic multimedia materials;geodesy;almamather server;generator of assignment and solution
Abstract: Cílem této práce bylo vytvoření elektronických multimediálních materiálů pro výuku a studium geodézie a ověření jejich přínosu přímo u studentů. Elektronické multimediální materiály byly vytvořeny s využitím principů e-learningu a sestávají z Přednáškových textů z geodézie, návodů na praktická cvičení z geodézie, manuálů ke geodetickým přístrojům, výukových videí z~geodézie, sbírky řešených úloh z geodézie a generátorů zadání a výsledků úloh z~geodézie. Elektronické multimediální materiály byly publikovány na serveru AlmaMATHer. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že 98% respondentů považuje zpracované elektronické multimediální materiály za přínosné. Výsledky této práce poslouží při výuce a studiu geodézie na katedře geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: The aim of this thesis is the making of electronic multimedia resource materials for teaching and learning geodesy and the verification of their benefit to students. Electronic multimedia resource materials were assembled from the lecture texts from geodesy, the instructions for practical excercises, geodetic instrument instruction manuals, educational videos from the field of geodesy, the collection of solved geodetic problems and the generators of assignments and solutions of geodetic problems and published online on the AlmaMATHer server with the use of e-learning principles. The results of the carried out survey show that 98% of respondents consider the electronic multimedia materials helpful. The results of this thesis will serve for teaching and learning geodesy in the Department of Geomatics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_CERVENKA.pdfPlný text práce9,74 MBAdobe PDFView/Open
PO_Cervenka.pdfPosudek oponenta práce508,33 kBAdobe PDFView/Open
PV_Cervenka.pdfPosudek vedoucího práce896,59 kBAdobe PDFView/Open
P_Cervenka.pdfPrůběh obhajoby práce30,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.