Title: Analýza a návrh řešení pro ověřování kompatibility softwaru
Other Titles: Software compatibility verification analysis and solution proposal
Authors: Kinzl, Michal
Advisor: Holý Lukáš, Ing. Ph.D.
Referee: Ježek Kamil, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23697
Keywords: životní cyklus vývoje softwaru;testování;kvalita softwaru;statická analýza;java kompatibilita
Keywords in different language: software development lifecycle;testing;software quality;static analysis;java compatibility;testing tools
Abstract: Práce se zabývá analýzou aktuální situace na trhu týkající se nástrojů pro ověřování kompatibility a kvality softwaru psaného v programovacím jazyce Java. Analýza dostupných nástrojů je provedena z technického a částečně z obchodního pohledu, kdy byl důraz kladen na možnosti zařazení nástrojů do procesu vývoje, případně etapy testování.
Abstract in different language: Diploma thesis analyzes the current market situation regarding tools for verification of the compatibility and software quality written in Java programming language. Analysis of available tools is done from technical and partly from business point of view when the focus was on the possibility of tools inclusion into development process or testing phase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kinzl_2016.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFView/Open
A13N0065Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce358,97 kBAdobe PDFView/Open
A13N0065Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce386,91 kBAdobe PDFView/Open
A13N0065Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce204,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.