Title: Plyny ve výuce chemie
Other Titles: Gases in chemical education
Authors: Řehák, Martin
Advisor: Štrofová Jitka, Mgr. Ph.D.
Referee: Sirotek Vladimír, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23707
Keywords: plyny;chemie;pokus;vodík;uhlík;dusík;kyslík;síra;chlor;oxid uhličitý;oxid dusnatý;oxid dusičitý;ozon;oxid siřičitý;oxid sírový;chlorová voda;bromová voda;vzduch;aparatura pro vývoj plynu;acidobazický indikátor
Keywords in different language: gas;chemical experiment;hydrogen;carbon;nitrogen;oxygen;sulfur;chlorine;carbon dioxide;nitric oxide;nitrogen dioxide;ozone;sulfur dioxide;sulfur trioxide;chlorine water;bromine water;air;ph indicators
Abstract: Hlavním cílem bylo přehledně a tematicky sestavit úlohy, které mohou být použity jako demonstrační nebo žákovský pokus. Tyto pokusy mohou být použity ve výuce chemie na základní škole, střední škole a případně při přípravě budoucích učitelů chemie. První část je teoretická, která obsahuje základní teoretické informace o obecných vlastnostech plynů a dále konkrétních prvků a sloučenin. Druhá část obsahuje soubor úloh s ověřenými návody ve školní laboratoři.
Abstract in different language: The main objective was to clearly and thematically assemble tasks that can be used as demonstration or junior attempt. These assays can be used in teaching chemistry in elementary school, middle school and possibly in preparation of future teachers of chemistry. The first part is theoretical, which contains the basic information about the general properties of gases and specific elements and compounds. The second part contains a set of tasks with certified instruction in the school laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plyny ve vyuce chemie.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Rehak_Martin_VDP.pdfPosudek vedoucího práce485,83 kBAdobe PDFView/Open
Rehak_Martin_ODP.pdfPosudek oponenta práce670,2 kBAdobe PDFView/Open
Rehak_Martin_DP.pdfPrůběh obhajoby práce187,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.