Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorLohr, Tomáš
dc.contributor.refereePolák Aleš, Ing.
dc.date.accepted2016-6-27
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:12Z-
dc.date.available2015-10-7
dc.date.available2017-02-21T08:29:12Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier68283
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23731
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem stavebnicového, demontovatelného, rozšiřitelného systému pro mateřské školy. Cílem práce je návrh vhodného konstrukčního systému pro postupné rozšiřování, nebo případné přemístění objektu. Dále vhodným návrhem dispozice a provozního řešení pro objekt užívaný dětmi předškolního věku. Návrhy a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN. Výkresy byly vypracovány v programu AutoCad 2016.cs
dc.format72 s. (70 578 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstavebnicovýcs
dc.subjectdemontovatelnýcs
dc.subjectrozšiřitelnýcs
dc.subjectsystémcs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectvýkresycs
dc.titleStavebnicový, demontovatelný, rozšiřitelný systém pro mateřské školycs
dc.title.alternativeModular, demountable and expandable system for kindergartensen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis designs a modular, dismountable and expandable system for kindergartens. The aim of the thesis is to design a suitable construction system for the site to expand, or potentially relocate. The thesis also aims to design a suitable layout and operation arrangement for the site visited by preschool-age children. I produced all designs and made all calculation according to the effective Czech Technical Standards ČSN EN and created all drawings in the AutoCad 2016 program.en
dc.subject.translatedmodularen
dc.subject.translateddismountableen
dc.subject.translatedexpandableen
dc.subject.translatedsystemen
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translateddrawingsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Lohr_2016.pdfPlný text práce34,08 MBAdobe PDFView/Open
Lohr_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,55 kBAdobe PDFView/Open
Lohr_oponent.pdfPosudek oponenta práce633,81 kBAdobe PDFView/Open
Lohr_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce216,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.