Title: Křivky vzniklé valením jedné křivky po druhé
Other Titles: Curves formed by rolling curve along the another
Authors: Ouda, Vojtěch
Advisor: Tomiczková Světlana, RNDr. Ph.D.
Referee: Ježek František, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23751
Keywords: valení křivek;trajektorie pohybu;pevná polodie;hybná polodie;kinematická geometrie
Keywords in different language: roulette;rolling curves;trajectory of the motion;fixed polode;moving polode;kinematic geometry
Abstract: Bakalářská práce se věnuje křivkám, které vznikají valením jedné křivky po druhé. V úvodu jsou informace o kinematické geometrii a vysvětlení pojmu pevná a hybná polodie. V další části se práce věnuje některým obecným vlastnostem a umožňuje parametrizovat obecně některé speciální případy křivek, které vznikají valením. V další části jsou uvedeny příklady těchto křivek a některé jejich vlastnosti.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with curves, which are forming by rolling curve along the another - roulette. In the beginning are information about kinematic geometry and explenation of fixed and moving polode. Next part is about some general properties and parametrization special roulettes. In the next part are specific examples of roulettes and some properties of this curves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_Ouda.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
PV_Ouda.pdfPosudek vedoucího práce148,42 kBAdobe PDFView/Open
PO_Ouda.pdfPosudek oponenta práce103,31 kBAdobe PDFView/Open
P_Ouda.pdfPrůběh obhajoby práce36,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.