Název: Analýza možností pořízení vysokozdvižné plošiny
Další názvy: Analysis of aerial platform purchasing
Autoři: Koukalová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Pospíšil Jan, Ing. Ph.D.
Oponent: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23755
Klíčová slova: analýza;pořízení;vysokozdvižná plošina;stavebnictví;náklady;výhodnost;progresivní způsob financování
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis;purchasing;aerial platform;civil engineering;costs;advantageousness;progressive financing
Abstrakt: Práce je zaměřena na analýzu možností pořízení vysokozdvižné plošiny pro potřeby staveb realizovaných v České republice. Nejprve je zde popsáno pořízení vysokozdvižné plošiny. Dále jsou zmíněny typy vysokozdvižných plošin a jejich využití. Práce obsahuje popis výhod a nevýhod pořízení a půjčení vysokozdvižné plošiny. Hlavním výsledkem práce je zjištění, zda je výhodnější plošinu vlastnit či si jí půjčit. Je uvedeno i za jakých podmínek tyto situace nastávají. Práce obsahuje porovnání jednotlivých variant pomocí doby návratnosti a analýzy citlivosti na změnu specifických parametrů. Doba návratnosti je počítána pro různé varianty druhů plošin a souvisejících právních vztahů (vlastnictví či výpujčky). V analýze citlivosti je popsán vliv progresivního půjčovného na nákladové funkce plošin.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyses purchasing an aerial platform used on construction sites in the Czech Republic. At first the purchasing is described, platform types and their usage are listed. Advantages~and~disadvantages of renting of such a platform are described. The main results of the~thesis focus on~evaluation of profitability of owning the platform vs. renting it. We also mention under~which conditions these situations happen. This thesis contains comparison of a payback period analysis and analysis of~data sensitivity. The payback period is calculated for different types of aerial platforms and legal relations (ownership, rental). In~the~analysis of data sensitivity is described the impact of progressive rent on platform cost functions is described.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Analyza moznosti porizeni vysokozdvizne plosiny_Jana Koukalova.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Koukalova.pdfPosudek vedoucího práce158,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Koukalova.pdfPosudek oponenta práce202,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Koukalova.pdfPrůběh obhajoby práce29,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.