Název: Kalibrace elektronických dálkoměrů
Další názvy: Calibration of electronic distance meters
Autoři: Marek, Hynek
Vedoucí práce/školitel: Čada Václav, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Pitoňák Martin, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23757
Klíčová slova: kalibrace;elektronický dálkoměr;přesnost elektronických dálkoměrů;adiční konstanta;násobná konstanta;regresní přímka
Klíčová slova v dalším jazyce: calibration;electronic distance meter;accuracy of electronic distance meters;addition constant;multiple constant;regression line
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá kalibrací elektronických dálkoměrů, konkrétně příslušným teoretickým základem a kalibrací dvou dálkoměrů integrovaných v totálních stanicích Leica Nova MS50 a Leica 1001. Ke kalibračnímu měření byl využit státní etalon velkých délek v Košticích, data byla zpracována dvěma způsoby vyrovnání. Bylo zjištěno, že dosažené výsledky jsou srovnatelné s přesností udávanou výrobcem, v případě Leica 1001 byla zjištěna dokonce lepší přesnost, než výrobce uvádí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with calibration of electronic distance meters, more precisely of relevant theoretical basis and calibration of two distance meters integrated in total stations Leica Nova MS50 and Leica 1001. For the process of calibration measurement was used National measuring standard of long distances in Koštice, data were processed by two types of adjustment. It turns out, results are comparable with accuracy stated by the manufacturer, in case of Leica 1001 has been found even better accuracy than manufacturer mentions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hynek_Marek_BP_2016.pdfPlný text práce5,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Marek.pdfPosudek oponenta práce458,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Marek.pdfPosudek vedoucího práce760,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Marek.pdfPrůběh obhajoby práce34,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23757

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.