Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFiala Radek, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorJeřábková, Lucie
dc.contributor.refereeHájek Pavel, Ing.
dc.date.accepted2016-6-22
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:57Z-
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:29:57Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier67923
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23758
dc.description.abstractPráce je zaměřena na tvorbu 3D modelu kostela sv. Václava v Radnicích a jeho následnou vizualizací ve webovém prostředí. Vizualizace je zde myšlena ve smyslu zobrazení, nikoliv ve smyslu vizuálních prostředků. Tvorba modelu probíhá v prostředí programu Blender a v programu Agisoft PhotoScan. V případě druhého programu jsou popsány i jednotlivé kroky vedoucí k výslednému modelu. V práci jsou obsaženy postupy, jak za pomoci vybraných javaskriptových knihoven docílit interaktivního zobrazení modelu v prostředí internetu, a také různé problémy (i s jejich řešením), které při exportu vyvstávaly.cs
dc.format44 s. (50 066 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectwebové prostředícs
dc.subject3d modelcs
dc.subjectjavaskriptová knihovnacs
dc.subjectx3domcs
dc.subjectblend4webcs
dc.subjectthreecs
dc.subjectjscs
dc.subjectagisoft photoscancs
dc.subjectblendercs
dc.subjectkostelcs
dc.subjectradnicecs
dc.titleProstorová vizualizace kostela sv. Václava v Radnicíchcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on creating a 3D model of church saint Wenceslas in the Radnice and its subsequent visualization in a web. Visualization is meant in the sense of view, not in the sense of visual means. The model was created in an environment of Blender and in the program Agisoft PhotoScan. Visualization is described as individual steps leading to the final model in the Agisoft PhotoScan. There are detailed procedures how to use selected javascripts libraries for interactive display model on the Internet, and various problems (and their solutions), that was made during the export.en
dc.subject.translatedvizualizationen
dc.subject.translatedweb environmenten
dc.subject.translated3d modelen
dc.subject.translatedjavascripts librariesen
dc.subject.translatedx3domen
dc.subject.translatedblend4weben
dc.subject.translatedthreeen
dc.subject.translatedjsen
dc.subject.translatedagisoft photoscanen
dc.subject.translatedblenderen
dc.subject.translatedchurchen
dc.subject.translatedradniceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jerabkova.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
PO_Jerabkova.pdfPosudek oponenta práce815,94 kBAdobe PDFView/Open
PV_Jerabkova.pdfPosudek vedoucího práce781,25 kBAdobe PDFView/Open
P_Jerabkova.pdfPrůběh obhajoby práce39,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.