Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJedlička Karel, Ing. PhD.
dc.contributor.authorBeran, Daniel
dc.contributor.refereeMartolos Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-22
dc.date.accessioned2017-02-21T08:29:59Z-
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:29:59Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-31
dc.identifier67925
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23760
dc.description.abstractCílem této práce je usnadnit přípravu dat pro časově dynamickou vizualizaci dopravního stupně vytížení silniční sítě. V textu jsou shrnuty postupy pro výpočet dopravní kapacity a intenzity pomocí variací dopravních intenzit. Protože jsou pro časově dynamickou vizualizaci nezbytné hodinové intenzity pro segmenty silniční sítě, byly v rámci práce navrženy knihovny v jazyce Scala pro výpočet hodinových intenzit s využitím variací intenzit. První knihovna umožňuje výpočet hodinových intenzit pro matici přepravních vztahů. Pomocí použití druhé knihovny může uživatel vypočítat hodinové intenzity pro silniční síť. Toto serverové řešení umožňuje pomocí strukturovaných vstupů a výstupů efektivněji připravovat data s dopravními intenzitami pro vizualizaci. Knihovny byly navrženy primárně pro projekt Otevřené dopravní mapy.cs
dc.format41 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdopravní intenzitycs
dc.subjectkapacita komunikacecs
dc.subjectserverové řešenícs
dc.subjectgiscs
dc.titleAnalýzy dopravně inženýrských dat v serverovém prostředícs
dc.title.alternativeAnalysis of Traffic Engineering Data in a Server Environmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe purpose of this paper is to facilitate the preparation of data utilized in time-dynamic visualizations of traffic volumecapacity ratio on road networks. The following text summarizes the procedures for calculating traffic capacity and volume by applying variations of traffic volume. As time-dynamic visualizations of volumecapacity ratios require hourly traffic volumes for given segments of the public road system, two libraries in the Scala language were designed and included within the framework of this paper for the calculation of traffic volumes utilizing variations of traffic volume. The first library enables calculations of hourly volumes for the origin destination matrix. The second library is designed for calculations of hourly volumes on given segments of the public road system. This server solution, by means of structured inputs and outputs, enables effective preparation of traffic volume data utilized for visualization. The aforementioned libraries were designed primarily for the Open Transport Map project.en
dc.subject.translatedtraffic volumeen
dc.subject.translatedroad capacityen
dc.subject.translatedserver solutionen
dc.subject.translatedgisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniel_Beran_BP_2016.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
PV_Beran.pdfPosudek vedoucího práce547,41 kBAdobe PDFView/Open
PO_Beran.pdfPosudek oponenta práce464,27 kBAdobe PDFView/Open
P_Beran.pdfPrůběh obhajoby práce33,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.