Title: Dynamické systémy a vznik spolupráce
Other Titles: Dynamical systems modelling evolution of cooperation
Authors: Zadranská, Lada
Advisor: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Pospíšil Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23763
Keywords: prostorové evoluční hry;kooperační hry;evolučně stabilní strategie;defekce;spolupráce
Keywords in different language: spatial games;cooperative games;evolutionary stable strategy;defection;cooperation
Abstract: Cílem této práce je zkoumat vývoj spolupráce hráčů v prostorových evolučních hrách a jak se při daných parametrech a jejich případné změně celý dynamický systém vyvíjí. Práce zkoumá vývoj populace v čase při použití kooperačních her. Kooperační hry budou aplikovány na vlastní model Součtová evoluční dynamika na mřížkách, přičemž se bude jednat o upravený model, kde se užitky Spolupracujících a Nespolupracujících sčítají. Hlavním výsledkem této práce je popsání podmínek, za kterých jeden osamocený Nespolupracující přiměje populaci jinak Spolupracujících k defekci.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to study evolution of cooperation in spatial games. Specifically, we describe the dynamics of the system in the dependence on the game-theoretical parameters. The thesis studies the evolution of population in time in the framework of (spatial) cooperative games. Cooperative games are the basis of the new model Aggregate spatial evolution dynamics. In this modified model, the payoffs of Cooperators and Defectors are added up. Main result of this thesis is a description of conditions, under which one singular Defector forces the population of Cooperators to defect.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Souctova evolucni dynamika na mrizkach_Lada Zadranska.pdfPlný text práce639,8 kBAdobe PDFView/Open
PV_Zadranska.pdfPosudek vedoucího práce193,33 kBAdobe PDFView/Open
PO_Zadranska.pdfPosudek oponenta práce179,38 kBAdobe PDFView/Open
P_Zadranska.pdfPrůběh obhajoby práce34,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.