Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPotužák Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorZeman, Petr
dc.contributor.refereeHolý Lukáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-9
dc.date.accessioned2017-02-21T08:30:50Z-
dc.date.available2015-10-12
dc.date.available2017-02-21T08:30:50Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-5
dc.identifier63907
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23809
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je provést rešerši existujících vývojových prostředí pro jazyk Java a následné porovnání několika z nich. K tomu byla zvolena prostředí BlueJ a Greenfoot, která jsou určená k výuce programování, a prostředí Eclipse a Netbeans, která jsou určená pro vývoj aplikací. Všechna uvedená prostředí jsou v práci podrobně popsána a porovnána, což může čtenáři pomoci při volbě správného prostředí pro vlastní práci.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectjavacs
dc.subjectvývojové prostředícs
dc.subjectbluejcs
dc.subjectgreenfootcs
dc.subjecteclipsecs
dc.subjectnetbeanscs
dc.titleSrovnání stávajících IDE pro jazyk Javacs
dc.title.alternativeComparison of Existing IDE for Java Languageen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to research the existing integrated development enviroments for Java language and then comparison of several of them. For the comparison, the BlueJ and Greenfoot IDEs, which are designed to learning programming, and Eclipse and Netbeans IDEs, which are intended for application development, were chosen. All selected IDEs are described in this thesis in detail and compared, so it can help to readers in choosing right application for their own work.en
dc.subject.translatedjavaen
dc.subject.translatedideen
dc.subject.translatedbluejen
dc.subject.translatedgreenfooten
dc.subject.translatedeclipseen
dc.subject.translatednetbeansen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A12B0538P_Zeman.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
A12B0538P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce324,47 kBAdobe PDFView/Open
A12B0538P-posudek.pdfPosudek oponenta práce188,16 kBAdobe PDFView/Open
A12B0538P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce93,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.