Title: Automatická detekce rakoviny
Other Titles: Automatic cancer detection
Authors: Medek, Michal
Advisor: Král Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Rajtmajer Václav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23831
Keywords: detekce rakoviny;strojové učení;zpracování obrázků;mamografie;rozpoznávání;opencv
Keywords in different language: cancer detection;machine learning;image processing;mammography;recognization;opencv
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá automatickou detekcí rakoviny s použitím obrazových deskriptorů. V práci jsou stručně shrnuty dostupné databáze se snímky. Následně jsou rozebrány obrazové deskriptory LBP, LDP a POEM, které slouží pro extrakci příznaku a poté klasifikátory SVM a MLP pro identifikaci rakoviny. Práce dále popisuje ovládání vzniklé aplikace a rozebírá dosažené výsledky.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with an automatic cancer detection using image descriptors. The work briefly summarizes available image databases. It analyses the LBP, LDP and POEM image descriptors that are used for feature extraction, and the SVM and MLP classifi ers necessary for cancer identifi cation. Within the thesis, user manual and result analysis of the particular methods are provided.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michal_Medek.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
A13B0384P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce287,68 kBAdobe PDFView/Open
A13B0384P-posudek.pdfPosudek oponenta práce306,1 kBAdobe PDFView/Open
A13B0384P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce113,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.