Title: Postavení a funkce ČNB v ústavním systému ČR
Other Titles: The position and function of Czech National Bank in the constitutional system of the Czech Republic
Authors: Šefrna, Jakub
Advisor: Vostrá Zuzana, JUDr. Ph.D.
Referee: Křivka Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23858
Keywords: česká národní banka;ústava české republiky;komerční banky;vláda české republiky;evropská centrální banka;evropská unie;euro
Keywords in different language: czech national bank;constitution of the czech republic;commercial banks;government of the czech republic;european central bank;european union;euro
Abstract: Diplomová práce se zaměřuj na problematiku postavení a funkce České národní banky v ústavním systému České republiky. U postavení České národní banky je kladen důraz na vymezení samostatnosti České národní banky v souvislosti s jejím zakotvením v právních předpisech a v souvislosti s jejími vztahy k jednotlivým ústavním orgánům. Dále autor rozebírá funkce České národní banky v souvislosti s Českou republikou, Evropskou centrální bankou a plánovaným přijetím eura v České republice. Tyto poznatky jsou následně aplikovány na návrhy de lege ferenda.
Abstract in different language: This thesis focuses on the issue of the status and functions of the Czech National Bank in the constitutional system of the Czech Republic. Regarding the position of the Czech National Bank, there is an emphasis on defining the independence of the Czech National Bank in connection with its anchoring in legislation and in connection with its relationship to the constitutional authorities. The author analyzes the functions of the Czech National Bank in connection with the Czech Republic, the European Central Bank and the planned adoption of the euro in the Czech Republic. These findings are then applied to proposals de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sefrna_Jakub.pdfPlný text práce681,38 kBAdobe PDFView/Open
Sefrna HO.pdfPosudek vedoucího práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Sefrna KR.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Sefrna prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce558,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.