Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorChupáč, Miroslav
dc.contributor.refereeNovotný František, Doc. JUDr. CSc.
dc.date.accepted2016-5-13
dc.date.accessioned2017-02-21T09:37:36Z-
dc.date.available2015-5-15
dc.date.available2017-02-21T09:37:36Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier65765
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23872
dc.description.abstractHlavním tématem diplomové práce je obnova řízení, což je mimořádný opravný prostředek uplatňovaný v rámci trestního řízení. Tato práce se zabývá zadaným tématem ze širší perspektivy vzhledem k tomu, že jsem považoval za podstatné zařadit do práce též základní a zvláštní principy trestního řízení. Kromě hlavního tématu a právních zásad jsou v práci kapitoly pojednávající o významu ostatních mimořádných opravných prostředků, komparace s právní úpravou mimořádných opravných prostředků ve Slovenské republice, závěr a resumé.cs
dc.format77 s. (151 060 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobnova řízenícs
dc.subjectdovolánícs
dc.subjectstížnost pro porušení zákonacs
dc.subjecttrestní řízenícs
dc.subjecttrestní řádcs
dc.subjectmimořádný opravný prostředekcs
dc.subjectrozhodnutícs
dc.subjectpravomocné rozhodnutícs
dc.subjectprávní principycs
dc.subjectskutková zjištěnícs
dc.subjectnový důkazcs
dc.subjectnová skutečnostcs
dc.subjectorgány činné v trestním řízenícs
dc.subjectpůvodní řízenícs
dc.subjectnávrh na obnovu řízení.cs
dc.titleObnova řízenícs
dc.title.alternativeNew Trialen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMain topic of this master thesis is the new trial which is an extraordinary remedial measure used within criminal proceedings. This thesis deals with assigned topic with wide perspective given the fact I have considered important to also incorporate fundamental law principles and special law principles of criminal proceeding. Aside the main topic and law principles there are chapters dedicated to definition of other extraordinary remedial measures, comparison with extraordinary remedial measures in Slovakia Republic, conclusion and summary.en
dc.subject.translatednew trialen
dc.subject.translatedextraordinary appealen
dc.subject.translatedcomplaint against the breach of lawen
dc.subject.translatedcriminal proceedingsen
dc.subject.translatedcriminal procedure codeen
dc.subject.translatedextraordinary remedial measureen
dc.subject.translateddecisionen
dc.subject.translatedeffective decisionen
dc.subject.translatedlaw principlesen
dc.subject.translatedfactual findingsen
dc.subject.translatednew evidenceen
dc.subject.translatednew facten
dc.subject.translatedauthorities involved in criminal proceedingsen
dc.subject.translatedoriginal proceedingen
dc.subject.translatedmotion for a new trial.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Chupac - Obnova rizeni.pdfPlný text práce955,27 kBAdobe PDFView/Open
posudek CHUPAC - ved.p..pdfPosudek vedoucího práce245,04 kBAdobe PDFView/Open
posudek Chupac op.p..pdfPosudek oponenta práce126,13 kBAdobe PDFView/Open
protokol Chupac.pdfPrůběh obhajoby práce108,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.