Title: Trestní odpovědnost právnických osob
Other Titles: Criminal liability of legal entities
Authors: Farář, Jakub
Advisor: Kocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Škvain Petr, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23877
Keywords: právnická osoba;trestní odpovědnost;trestní právo;zákon o trestní odpovědnosti právnických osob;trestný čin;přičitatelnost.
Keywords in different language: legal entities;criminal liability;act no. 418/2011 coll.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá trestní odpovědností právnických osob. Konkrétně vymezuje základní pojmy týkající se tématu, dále nabízí náhled do historie právnických osob a jejich trestní odpovědnost. Hlavní částí práce ta o zákonu č. 418/2011 Sb., která pojednává o jeho ustanoveních a to jak hmotně právních, tak i těch procesně právních. Další a poslední hlavní částí práce je exkurs do čtyř zahraničních právních řádů.
Abstract in different language: The thesis consists of 4 main parts. First part is describes important terms. The second one describes history of criminal lability of legal entities in anglo-american countries and in the Czech republic too. Third part is about the Act No. 418/2011 Coll. which is core of all thesis and involves personal jurisdiction of the law and all repressions applicable to legal entities. Fourth part compares legal environments of other countries to czech legal environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - trestni odpovednost pravnickych osob FINAAAAAL.pdfPlný text práce928,54 kBAdobe PDFView/Open
posudek Farar - ved.pr..pdfPosudek vedoucího práce182,39 kBAdobe PDFView/Open
posudek Farar op.p..pdfPosudek oponenta práce117,16 kBAdobe PDFView/Open
protokol Farar.pdfPrůběh obhajoby práce94,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.