Title: Dozor nad samostatnou působností obcí se zaměřením na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí
Other Titles: Supervision over municipalities
Authors: Beránková, Tereza
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23908
Keywords: státní dozor;ministerstvo vnitra čr;ústavní soud čr;obecně závazné vyhlášky;obec;veřejná správa;samostatná působnost;zákon o obcích
Keywords in different language: state supervision;ministry of interior of czech republic;constitutional court of czech republic;generally binding ordinance;municipality;public administration;indipendent competence;the municipalities act
Abstract: V diplomové práci na téma "Dozor nad samostatnou působností obcí se zaměřením na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí" je řešena problematika vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v samostatné působnosti a posuzování zákonnosti těchto obecně závazných vyhlášek s ohledem na jejich obsah a proces vydávání a to ze strany Ministerstva vnitra ČR a následně Ústavního soudu ČR. Diplomová práce dále shrnuje počty obecně závazných vyhlášek a návrhů obecně závazných vyhlášek, které Ministerstvo vnitra ČR posuzovalo v roce 2015 a dále pak statistické údaje o tom, v jakých oblastech samostatné působnosti vydávala zastupitelstva obcí obecně závazné vyhlášky nejčastěji.
Abstract in different language: In the thesis "Supervision of independent competence of municipalities, focusing on the issue generally binding municipal ordinances" approaches the problem of issuing generally binding municipal ordinances under independent comptetence and assesing the legality of these generally binding regulations with regard to their content and the process of the issuing by the Ministry of Interior and subsequently by the Czech Constitutional court. The thesis also shows the number of generally binding ordinances and drafts of generally binding ordinances examined by the Ministry of Interior in 2015 and further statistics, in which areas of independent jurisdiction, municipal councils issued binding regulations most frequently.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace BERANKOVA TEREZA.pdfPlný text práce576,11 kBAdobe PDFView/Open
Berankova - VP.pdfPosudek vedoucího práce657,53 kBAdobe PDFView/Open
Berankova - OP.pdfPosudek oponenta práce796,69 kBAdobe PDFView/Open
Berankova - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce313,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.