Title: Komparace zákona o státní kontrole a nového kontrolního řádu
Other Titles: Comparison of the act on public control and the new inspection
Authors: Kosařová, Tereza
Advisor: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Kuchynka Petr, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23913
Keywords: kontrola;komparace;kontrolní řád;zákon o státní kontrole;správní právo;působnost;veřejná správa
Keywords in different language: controle;comparison;inspection code;the act on public control;administrative law;sphere of power;public administration
Abstract: Obsahem diplomové práce je komparace nového kontrolního řádu z roku 2012 a předešlého zákona o státní kontrole. Zaměřuje se převážně na odlišnosti a důvody nutnosti přijetí nového zákona, historický kontext a systematický postup od samotných základů kontrolní činnosti v České republice. Podrobně se věnuje zejména rozšíření působnosti kontrolního řádu, což je shledáváno jako ta nejinvazivnější změna, kterou nová právní úprava přinesla, neopomene se však důkladně věnovat ani průběhu kontroly, právům a povinnostem kontrolních subjektů a dalším institutům. Cílem diplomové práce je také odhalit při komparaci všechna zákoutí zdánlivě podobných ustanovení a najít i drobné změny, které se mohou na první pohled zdát takřka neviditelné. A takových změn se v obou zákonech nachází mnoho.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the comparison of The Act On Public Control of 1991 and the new Inspection Code which became effective on January 1, 2014. First of all it is necessary to name and divide the types of supervision activities, then to show The Act On Public Control of 1991 and the new Inspection Code from the perspective of launching and acceptance and then it is possible to start to compare. The most important for the comparison are the general aspects of control of both law regulations, especially its definition and the sphere of power, which is one of the most invasive changes. It is necessary also to compare the control in terms of its launching and application process. In some cases, while comparing the acts, the provisions seems to be the same which could be misleading because the impact on law is not as I aimed to explain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace final.pdfPlný text práce818,99 kBAdobe PDFView/Open
Kosarova Malast vedouci.pdfPosudek vedoucího práce919,22 kBAdobe PDFView/Open
Kosarova Kuchynka oponent.pdfPosudek oponenta práce927,09 kBAdobe PDFView/Open
Kosarova.pdfPrůběh obhajoby práce524,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.