Title: Nabývání státního občanství České republiky udělením, prohlášením a pozbývání státního občanství České republiky
Other Titles: The Acquisition of the Czech Citizenship by Confirment and Declaration and Losing of the Citizenship
Authors: Peter, Jakub
Advisor: Henych Václav, JUDr.
Referee: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23914
Keywords: státní občanství;udělení občanství;správní řízení;nabytí státního občanství prohlášením;pozbyti občanství;obnova řízení
Keywords in different language: citizenship;acquiring of the citizenship by naturalization;administrative procedure;acquiring of the citizenship on proclamation;losing of the czech citizenship;retrial institute
Abstract: Předmětem této práce je problematika státního občanství v České republice. První část práce je věnována pojmu státního občanství a jeho vymezení. Druhá část přibližuje historický přehled státoobčanského vztahu v českých zemích. Třetí až šestá část pojednávají o platné právní úpravě státního občanství v České republice, kdy třetí část popisuje zákon o státním občanství v obecné rovině, čtvrtá část se věnuje nabývání státního občanství udělením zahrnujíc i problematiku správního řízení a zvláštní případy udělování státního občanství. Pátá část pojednává o nabývání státního občanství prohlášením a šestá, poslední část řeší otázku možnosti pozbytí státního občanství a institut obnovy řízení ve státoobčanských věcech.
Abstract in different language: My theses deals with the legal conditions and rules governing the citizenship of the Czech Republic. The first part of my paper is aimed on a notion of the citizenship and its specification. The second part contains a short description of a historical overview of the institute of the Czech citizenship. The third part describes the topical legislation concerning the Czech citizenship. The fourth part deals with acquiring of the Czech citizenship on the grounds of an application describing a substantial law as well as law governing the process of acquiring the Czech citizenship. The fifth part describes acquiring the Czech citizenship on proclamation. The very last chapter of my paper deals with legal rules governing losing of the Czech citizenship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Peter Diplomova prace 2016.pdfPlný text práce920,83 kBAdobe PDFView/Open
Peter Vedouci Henych.pdfPosudek vedoucího práce270,09 kBAdobe PDFView/Open
Peter Malast oponent.pdfPosudek oponenta práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Peter.pdfPrůběh obhajoby práce548,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.