Title: Autorskoprávní ochrana při obchodování s výtvarnými uměleckými díly
Other Titles: Copyright Protection Related to Fine Art Trade
Authors: Havránková, Petra
Advisor: Žikovská Petra, JUDr.
Referee: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23945
Keywords: autorské právo;právo na opětovný prodej originálu uměleckého díla;aukční domy;prodejní galerie;obchod s uměním;komisionářská smlouva;kupní smlouva
Keywords in different language: copyright;copyright law;resale law;auction houses;commercial galleries;fine art trade;fine art contracts;commission contract;purchase agreement
Abstract: Práce si klade za cíl popsat vybraná specifika současného obchodu s výtvarnými uměleckými díly v České republice. Zaměřuje se speciálně na prostředí aukčních domů a prodejních galerií. Jimi nejčastěji užívané smluvní typy jsou blíže analyzovány s důrazem na požadavky stávajícího autorského práva a související praxe.
Abstract in different language: The thesis aims to describe certain specifics of the current fine art trade in the Czech Republic. A special focus is given to the auction houses and the commercial galleries. The contractual types used the most by them are being examined with the emphasis on the requirements of the existing copyright law and the related practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havrankova Petra_Diplomova prace_FPR_Autorskopravni ochrana pri obchodovani s vytvarnymi umeleckymi dily.pdfPlný text práce889,09 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Havrankova.pdfPosudek vedoucího práce595,63 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Havrankova.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Havrankova.pdfPrůběh obhajoby práce250,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.