Title: Dovolání v civilním procesu
Other Titles: Highest appeal in civil proceedings
Authors: Staňková, Veronika
Advisor: Ungr Miloslav, JUDr.
Referee: Kapitánová Blanka, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23946
Keywords: právo;civilní proces;dovolání;mimořádný opravný prostředek
Keywords in different language: law;civil proceedings;appelate rewiev;remedy
Abstract: Tato práce pojednává o nové právní úpravě dovolání v civilním procesu, která byla provedena zákonem č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Stručně se zabývá i historíí a komparací obdobných systémů ve Francii a na Slovensku. Jádrem práce je ale analýza judikátů a dostupné právní literatury, včetně komentářů.
Abstract in different language: This thesis analyses the new legal regulation of appelate review in civil legal proceedings. The regulation was implemented via Act No. 404/2012 Coll. that appended the Civic Legal Proceedings Act No. 99/1963 Coll. It also briefly analyses similar legal institutes in France and Slovak Republic. The core of the thesis is an analysis of legal rulings and available legal literature including judge commentaries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
150831_DP_STANKOVA V_Dovolani_final.pdfPlný text práce816,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Stankova V..pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Stankova V..pdfPosudek oponenta práce779,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Stankova V..pdfPrůběh obhajoby práce310,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23946

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.