Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorBuriánová, Pavla
dc.contributor.refereeHák Jan, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-23
dc.date.accessioned2017-02-21T09:38:56Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:38:56Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-21
dc.identifier65207
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23950
dc.description.abstractDiplomová práce poskytuje ucelený pohled na problematiku domácího násilí a nebezpečného pronásledování. Diplomová práce popisuje podrobný postup ve všech fázích řízení a zaměřuje se i na srovnání právní úpravy platné do 31.12.2013 (občanský soudní řád) a od 1.1.2014 (zákon o zvláštních řízeních soudních).cs
dc.format64 s. (148 637 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpředběžná opatřenícs
dc.subjectdomácí násilícs
dc.subjectnebezpečné pronásledovánícs
dc.titlePředběžná opatření ve věcech domácího násilícs
dc.title.alternativePrecautions in domestic violence casesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation provides the comprehensive look to the problems of the domestic violence and the dangerous pursit. The dissertation describe in detail judicial proceedings in every stages and specialzes in the comparsoin with law come into force until 31.12.2013 (the civil procedure code)and since 1.1.2014 (law on special judicial proceeding).en
dc.subject.translatedprecautions casesen
dc.subject.translateddomestic violenceen
dc.subject.translateddangerous pursuiten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP domaci nasili.pdfPlný text práce790,98 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Burianova.pdfPosudek oponenta práce781,58 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Burianova.pdfPosudek vedoucího práce948,48 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Burianova.pdfPrůběh obhajoby práce295,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.