Title: Zahájení řízení dle o.s.ř. i zákona o zvláštních řízeních soudních
Other Titles: Intitation of the proceedings under the Civil Procedure Code and under the Law on Special court proceedings
Authors: Šátková, Eva
Advisor: Ungr Miloslav, JUDr.
Referee: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23955
Keywords: sporná řízení;nesporná řízení;zahájení řízení;žaloba;návrh na zahájení řízení;občanský soudní řád;zákon o zvláštních řízeních soudních
Keywords in different language: contradictory proceedings;unquestionable proceedings;initiation of the proceedings;legal action;legal actions or a motion to initiate proceedings;civil procedure code;law on special court proceed
Abstract: Diplomová práce na téma zahájení řízení dle občanského soudního řádu i zákona o zvláštních řízeních ukazuje v jedné z kapitol historický vývoj celého občanského práva. K samotné problematice zahájení řízení je nutné rozlišit řízení na sporná a nesporná, poukázat na společné části a na rozdíly mezi řízeními. Stěžejní část práce upravuje podání a jeho náležitosti, které je pro sporná a nesporná řízení společné. Dále je samostatně upravena žaloba, která je základem pro zahájení sporného řízení. Řízení, která jsou upravena v zákoně o zvláštních řízeních soudních, a jejich zahajování jsou upravena jednotlivě.
Abstract in different language: This thesis concerning an initiation of the proceedings in accordance with the Civil Procedure Rules and the Law on Special court proceedings summarizes history of the whole Civil Law. When approaching the problematics of an initiation of the proceedings, it is imperative to distinguish contradictory and unquestionable proceedings and to point out common and different parts among those two types of proceedings. The crucial part of the thesis regularizes motion for an initiation of the proceedings and requirements which are common for both contradictory and unquestionable proceedings. Also regularized is a lawsuit which is a foundation for an initiation of contradictory proceedings. The unquestionable proceedings which are regularized in the Law on the Special court proceedings and their initiations of proceedings are regularized individually
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Zahajeni rizeni dle o.s.r. i zakona o zvlasnich rizenich soudnich .pdfPlný text práce774,92 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Satkova.pdfPosudek oponenta práce762,39 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Satkova.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Satkova.pdfPrůběh obhajoby práce302,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.