Title: Problematika porozvodové péče o dítě v ČR
Other Titles: Childcare After Parental Divorce in the Czech Republic
Authors: Singrová, Alice
Advisor: Spurný Radek, JUDr.
Referee: Ptáček Petr, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23958
Keywords: rodinné právo;manželství;rozvod;rozvodové řízení;péče o dítě;cochemský model
Keywords in different language: family law;marriage;divorce;divorce suit;childcare;cochem model
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvodu manželství s ohledem na problematiku porozvodové péče o dítě. Cílem práce je zpracování této problematiky z hlediska historického, psychologického a právního. V závěru práce jsou předloženy návrhy změn současné legislativy.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of divorce with respect to childcare after parental divorce. The goal of this thesis is to create a complete summary of problems from the historical, psychological and legal point of view. In the end of this thesis are presented suggestions of amendment law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_final (1.pdfPlný text práce624,2 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Singrova.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Singrova.pdfPosudek vedoucího práce846,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Singrova.pdfPrůběh obhajoby práce318,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.