Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSpurný Radek, JUDr.
dc.contributor.authorFilipová, Tereza
dc.contributor.refereeRaban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
dc.date.accepted2016-5-24
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:00Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:39:00Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier65386
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23959
dc.description.abstractMeritem této diplomové práce je právní úprava nájmu bytu a prostoru sloužícího podnikání v České republice. Stěžejním cílem této práce je komplexně postihnout změny právní úpravy v oblasti nájmu bytu a prostoru sloužícího podnikání, které nastaly s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a souvisejících předpisů. A dále pak postihnout vzájemné postavení pronajímatele a nájemce. V diplomové práci jsem se zaměřila primárně na nájem bytu, který zahrnuje v praxi nejširší množství případů, co se týče předmětu nájmu.cs
dc.format93 s. (183 337 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnájemcs
dc.subjectnájem bytucs
dc.subjectnájem prostoru sloužícího podnikánícs
dc.subjectnájemcecs
dc.subjectpronajímatelcs
dc.subjectnájemní smlouvacs
dc.titleNájem bytu a prostoru sloužícího podnikánícs
dc.title.alternativeResidential rent and rent of premise for business purposesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe purpose of this thesis is the legal adjustment of residential rent and rent of premise for business purposes in the Czech Republic. The main aim of this thesis is to complexly detect changes of the legal adjustment in the area of residential rent and rent of premise for business purposes, which happened with efficiency of the act no. 89/2012 Coll., Civil Code and other connected regulations and further to affect the mutual position of a landlord and a tenant. In the thesis, I primarily focused on the residential rent, which includes the most extensive number of cases in practice, as for the object of rent.en
dc.subject.translatedrenten
dc.subject.translatedresidential renten
dc.subject.translatedrent of premise for business purposesen
dc.subject.translatedlandlorden
dc.subject.translatedtenanten
dc.subject.translatedlease contracten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE Filipova.pdfPlný text práce800,05 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Filipova.pdfPosudek oponenta práce967,61 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Filipova.pdfPosudek vedoucího práce863,69 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Filipova.pdfPrůběh obhajoby práce287,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.