Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSpurný Radek, JUDr.
dc.contributor.authorBakuridzeová, Nelli
dc.contributor.refereeHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-16
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:01Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:39:01Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier65388
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23961
dc.description.abstractTato práce se zabývá aktuálními otázkami střídavé péče. Jejím obsahem je výčet a přiblížení důležitých pojmů. Kapitola druhá se věnuje předchozí právní úpravě střídavé péče a kapitola třetí se zabývá současnou právní úpravou. Její součástí je také přiblížení procesní stránky řízení o úpravě poměrů rodičů a nezletilých dětí a činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí. Kapitola čtvrtá je praktickou částí diplomové práce, obsahuje především výčet judikatury Ústavního soudu a záznam rozhovorů s advokátkami. Poslední kapitola se zabývá střídavou péčí v Německu a Švédsku.cs
dc.format85 s. (121 677 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstřídavá péčecs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectorgán sociálně - právní ochrany dětícs
dc.subjectaktuální otázkycs
dc.subjectrodičovská odpovědnostcs
dc.subjectrodinacs
dc.titleAktuální otázky střídavé péčecs
dc.title.alternativeCurrent issues of shared custodyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with actual issues of shared custody. The thesis includes a summary of significant terms. The second chapter comprises preceding legislation and the third chapter deals with current legal standards. It also includes a clarification of processional parts of proceeding and adaptation of regimes between parents and a child. The fourth chapter is a practical part of this thesis, primarily it contains a listing of the case law of the Constitutional Court of the Czech Republic and a record of interviews with lawyers. The last chapter deals with joint custody in Germany and in Sweden.en
dc.subject.translatedshared custodyen
dc.subject.translatedchilden
dc.subject.translatedthe agency of child protectionen
dc.subject.translatedactual issuesen
dc.subject.translatedparental responsibilityen
dc.subject.translatedfamilyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nelli Bakuridzeova - Aktualni otazky stridave pece.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Bakuridzeova.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Bakuridzeova.pdfPosudek vedoucího práce979,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Bakuridzeova.pdfPrůběh obhajoby práce277,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.