Title: Podílové spoluvlastnictví
Other Titles: Co-ownership
Authors: Hofírek, Michael
Advisor: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23962
Keywords: spoluvlastnictví;věc;věcná práva;správa;spoluvlastnický podíl;likvidace spoluvlastnictví
Keywords in different language: co-ownership;thing;rights in rem;management;co-ownership interest;liquidation of co-ownership
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá podílovým spoluvlastnictvím, které je bezpochyby jedním z nejzákladnějších právních institutů. Na začátku tato práce popisuje historický vývoj podílového spoluvlastnictví. Hlavní část této práce je věnována analýze současné české právní úpravy podílového spoluvlastnictví.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with co-ownership which is with no doubt one of the most basic legal institutes. In the begining this work describes historical development of co-ownership. The main part of this work is dedicated to the analysis of the current czech legislation on co-ownership.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Michael Hofirek.pdfPlný text práce883,35 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hofirek.pdfPosudek vedoucího práce492,07 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hofirek.pdfPosudek oponenta práce978,85 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hofirek.pdfPrůběh obhajoby práce280 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23962

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.