Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorRynešová, Renáta
dc.contributor.refereeSpurná Kristýna, JUDr.
dc.date.accepted2016-5-26
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:02Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:39:02Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier65475
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23963
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o právech a povinnostech manželů dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ve srovnání s předchozí právní úpravou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku a zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, současná legislativa rozšiřuje právní úpravu práv a povinností manželů, některá práva a povinnosti jsou v současném občanském zákoníku zakotvena nově, jiná jsou pouze více specifikována. Cílem mé práce je postupně v jednotlivých kapitolách pojednat o právech a povinnostech manželů osobního a osobně-majetkového charakteru. Především se zaměřím na povinnost manželů být si vzájemně věrni a případnou nevěru mezi nimi.cs
dc.format73 s. (134 693 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrodinné právocs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectpráva a povinnosti manželůcs
dc.subjectrovnost muže a ženy v manželstvícs
dc.subjectsubjektivní práva rodinnács
dc.subjectpovinnost být si věrnics
dc.subjectsmluvní pokutacs
dc.subjectvyživovací povinnost mezi manželycs
dc.titlePráva a povinnosti manželů dle občanského zákoníkucs
dc.title.alternativeRights and duties of spouses under the Civil Codeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with rights and duties of spouses under the Civil Code No. 89/2012, Coll. In comparison with the Civil Code No. 40/1964, Coll. and Family Code No. 94/1963 Coll., the current law regulation is broadens legislation of right and duties of spouses. Some of marital rights and duties are newly incorporated in current legislation, the others are just made more accurate. Spouses are equal in their rights and duties. The aim of my thesis is to discuss rights and duties of personal character, personal-property character gradually in the individual chapters. I especially focus on duty of spouses to be faithful to each other and possible infidelity between them.en
dc.subject.translatedfamily lawen
dc.subject.translatedcivil codeen
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedrights and duties of spousesen
dc.subject.translatedequality between man and woman in marriageen
dc.subject.translatedsubjective family rightsen
dc.subject.translatedduty to be faithfulen
dc.subject.translatedliquidated damagesen
dc.subject.translatedmaintenance obligation between spousesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Rynesova.pdfPlný text práce596,24 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Rynesova.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Rynesova.pdfPosudek vedoucího práce865,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Rynesova.pdfPrůběh obhajoby práce264,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.