Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorVenderová, Jana
dc.contributor.refereeSpurná Kristýna, JUDr.
dc.date.accepted2016-5-26
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:05Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:39:05Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier65621
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23972
dc.description.abstractÚkolem této diplomové práce je pojmout manželství jako komplex právních vztahů mezi manžely navzájem a mezi manžely a jejich rodinou. Vytyčuje také hlavní účel institutu manželství a věnuje pozornost ochranným ustanovením, která chrání zájmy rodiny. Vzájemné osobní povinnosti manželů vycházejí z právních norem, avšak naráží na problematiku jejich vynutitelnosti. V práci jsou rozebírány jednotlivá práva a povinnosti manželů a vliv jejich jednání na rodinný život. Práce se zabývá shrnutím a zhodnocením nové právní úpravy institutu manželství obsažené v občanském zákoníku účinném od 1. 1. 2014.cs
dc.format67 s. (117 420 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmanželstvícs
dc.subjectpráva a povinnostics
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.subjectvztahy mezi manželycs
dc.titlePráva a povinnosti manželůcs
dc.title.alternativeLaw and rights of marriageen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this dissertation is to approach the married state as a complex of law relations between man and wife themselves and among them and their family. It defines the main purpose of the married state and pays attention to protective regulation, which protects interests of family. Two-way personal obligations of man and wife proceed from the law, nevertheless we collide with the problem of their enforcement. This dissertation analyses particular rights and obligations of man and wife and the impact of their behaviour on their family life. This thesis concentrate on the summary and evaluation of the new marital law legislation contained in the new Civil Code that is effective since 1st January 2014.en
dc.subject.translatedmarriageen
dc.subject.translatedlaw and rightsen
dc.subject.translatedcivil codeen
dc.subject.translatedrelations between husband and wifeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Prava a povinnosti manzelu.pdfPlný text práce838,5 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Venderova.pdfPosudek oponenta práce964,8 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Venderova.pdfPosudek vedoucího práce806,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Venderova.pdfPrůběh obhajoby práce344,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.